Velkommen

Trappelaugets formål er at opretholde en adgang til og fra stranden via en trappe for enden af William
Bendix Vej og naturstienstien langs med matr. nr. 7aq og 7ad, Nordvestvej 17 og 19 for gående færdsel.

Trappelaugets medlemmer kommer primært fra det nære lokalområde som:
• William Bendix Vej
• Udlodsvej
• Markskellet
• Klitvej
• Topvej
• Nordvestvej
• Hyllingestien
• Rosenstien
• Elmelunden
• Birkelunden
• Kastanielunden

Der er også nogle få medlemmer fra Egelunden og Fyrrelunden.

Trappelauget har ca. 150 medlemmer.

Trappen kan benyttes af alle medlemmer, foruden gæster og lejere hos medlemmerne.
Ansøgning om medlemskab af trappelauget kan ske ved henvendelse til bestyrelsen.

Vedtægter og medlemsbetingelser fremgår af ”Det Formelle”.

Trappelauget er medlem af Hyllingebjerg-Liseleje-Kystbeskyttelseslaug som har til formål af sikre
stranden via høfder og lignende.